Диагностициране на наличието на паразити в организма на човека

Един

За диагностика на паразитозов е установяването на факта на нашествия, вид предизвикало си, на етап, в който се намира болестта, интензивност на инфекция, състоянието на psidium на организма. Нито един от съществуващите в момента методи за диагностика не може да покаже пълната картина на вредители. За тази цел трябва да се прилагат цялостно проучване, включващо в себе си различни начини за проучване.

Диагностика на паразити в организма на човека

Използвани начини включват както традиционни технологии, които са специфични в продължение на дълго време, така и съвременни високотехнологични методи.

Към традиционните начини на диагностика са такива.

 • Duodenal наблюдение; вземане на проба от съдържанието на дванадесетопръстника.
 • Изследване под микроскоп каловых масите.
 • Анализ на урината.

С негова помощ се определя, например, schistosomiasis (причинител; кръвни паразити). Проучване състава на слюнката на болния. Използва се за диагностициране на paragonimiasis, причинено от легочным паразит.

Duodenal наблюдение

При Duodenal зондировании се проверява наличието на ларви и яйца обезпаразитяване на биологичен материал, проведено от язва на дванадесетопръстника, жлъчните пътища, жлъчния мехур и панкреаса.

Анализ на изпражненията

Не толкова отдавна този изпит е едва ли не единственият изследване за наличие на глисти. С помощта на выявлялись ларви, яйца, възрастните червеи или фрагменти, локализирано в тънките и дебелите черва. Ако нещо от това обнаруживалось, анализ счита за положителен, това е потвърдено от наличието на червеи.

При някои helminthiasise този доказан начин и днес е основен тест за helminthic incursio. Обаче диагностика на паразитни червеи с помощта му позволява далеч не винаги с абсолютна увереност да потвърди или отрече наличието на инфекция. Яйцата, ларвите и фрагменти от тения, дори и при наличието на инвазивност, могат да открият в кале далеч не винаги. Тъй като по обективни причини, така и субективни. Като субективни причини отрицателна диагноза при действителното наличие на вредители може да се нарече банален невнимание лаборант. В редица обективни фактори включват времеви етапи в жизнения цикъл на паразити, по време на които те не се размножават. Например, все още не са достигнали полова зрялост или са в етап на завършване на жизнения цикъл. Възможен е и случаят, когато се е случило заразяване на червеи, само на единия пол; мъже или жени. Естествено, че в такъв случай размножаването невъзможно. Да, с помощта на анализ на изпражненията за да се получи резултат, близък до реалната, трябва да се явя на проби няколко пъти от гледна точка на жизнения цикъл на helminth'. Да, и в този случай успехът не винаги е гарантиран.

Два

Методи за диагностика

Днес за диагностика се използват както традиционните методи, така и съвременни, разработени сравнително наскоро.

Характеристика на почти всички видове изследвания е, че нито един от тях не е в състояние да даде изчерпателно точен резултат за всички параметри нашествия. Вярна се счита за интегриран подход, при който се провежда не един, а няколко диагностични изследвания. Съпоставяне на данните, получени по различни начини, ви позволява да настроите всички параметри на нашествия, които са необходими, за да се справят с болестта по-бързо и без усложнения. Съвременните методи на изследване се основават на използването на високотехнологична диагностична апаратура и прецизни лабораторни изследвания.

Към основните от тях се отнасят.

 • Общ и биохимичен анализ на кръвта.
 • Имуносорбентен анализ.
 • Haemo intuens an.
 • Ядрено-магнитен резонанс
 • Серологические изследвания.

Биохимичен и общ анализ на кръвта

Резултатите от анализа могат да предоставят косвени свидетелства за наличието на вредители. Повишени показатели СОЭ и еозинофилите, ниско ниво на хемоглобина може да бъде резултат от parasitica morbis, макар и не задължително. Ако при биохимично анализ на кръвта има повишени нива на амилаза, билирубин, transaminase, това също може да се говори за инфекция от паразити. Но отново не с абсолютна достоверност.

Имуносорбентен анализ (ELISA)

Методът се основава на специфична реакция на комплекса антиген-антитяло". Антиген; това чужеродное вещество, например, продукт на метаболизма обезпаразитяване. Антитяло (имуноглобулин); протеин на имунната система, функция, която влиза в реакция с антигени за последващо разпознаване и унищожаване на чужеродного представител. Технология иммуноферментного анализ изглежда по следния начин. Пробите серум кръвта на пациента, поставени в гнездата на пластмасови таблети. Към тях се прибавят антигени паразити. Ако в серума има антитела на този червей (т.е. има място инфекция), се образуват молекулни комплекси; антиген-антитяло. За тяхното откриване се използват багрилни вещества, влизат с тях в enzymatic реакция. Плътността оцветяване определят интензивността на нападение. Точността на иммуноферментного анализ е до 90%. Много е важно това, че на IFA позволява да се установи не само от вида на helminth, но и сцената, на която се намира нашествието, за да се проследи динамиката на неговото развитие.

Три

Haemo intuens an

Основната разлика vivamus sanguinem analysis от обикновен анализ на кръвта в скоростта на получаване на резултатите. А също и възможности да се оцени не само количествени, но и качествени.

Кръв, взета от пръста, веднага се разглежда на специално общината, с увеличение на повече от 2000 пъти. При това в нея не се добавят заключване вещества, както това се случва при приемане на анализа. Това е проучване е изложен на жива кръв. Haemo intuens an позволява да се определи състава и отклонение от нормата определя нейните показатели. Под мощен микроскоп добре гледани ларви на паразити, които са безспорно доказателство за наличието на helminthiasis'.

Ядрено-магнитен резонанс

Диагностика с помощта на магнитно-резонансната томография се основава на получаване на accumsan per accumsan (томографических) снимки на тъканите и органите с помощта на ядрено-магнитен резонанс. Ядрено-магнитен резонанс на коремната кухина позволява да се види кичури паразити и причинени от тях лезии.

Серологические изследвания

Серология (lat. serum серум) отдел " наука, занимаващ се с изследване на серума на кръвта. В основата на серологических изследвания е реакция между антитела и антигени.

Описания по-горе метод иммуноферментного анализ е един от подвида серологических изследвания. С помощта на serologies може да се инсталира larvae етап на следните паразитозов:

 • Amoebiasis.
 • Opisthorchiasis.
 • Лямблиоз.
 • Цистицеркоз.
 • Пневмония и др

Разработени много технологии серологической диагностика, които позволяват да се определи различни видове и стадий на клиентите. Като се започне от гельминтозов, причинени от червеи с дължина 10 метра и повече, до паразитозов, които възбуждат най-малките внутриклеточными форми на болестотворните микроорганизми.

РАК (реакция свързване на допълнение). Комплимент е протеин на имунната система, в задачата на които е включена подготовка на болестотворните микроорганизми към усвояването им макрофагами, т.е. към унищожение.

IHR (реакция на извънредни гемагглютинации). Се основава на загуба на утайка (agglutination) еритроцити с захваченными тях антигени. По осадку се съди за наличието и степента на заразяване.

АИР. Реакция аглутинация (загуба на утайка) и лизиса (разтваряне на клетките) Leptospira (род бактерии). Се използва по-специално за откриване на сыпного тиф.

PCR. Означава тази абревиатура като полимеразная верижна реакция. PCR представлява изследване на проба с цел да се определи в нея ДНК червеи. Позволява да се диагностицира не само helminthiasis, но и заболявания, причинени от най-простите микроорганизми чак до техните вътреклетъчни форми. Точността на PCR достига 90%.

Четири

Точното изследване предполага интегриран подход, при който се прилагат различни методи на диагностика, взаимно информация. По-специално, серологические лабораторните изследвания се допълват с radiographic, ултразвуков, tomographic и други методи за хардуерна диагностика.

Допълнителни начини за диагностика

Понякога може да се наложи изследвания, които не са включени в броя на фиксираните. Сред тези допълнителни методи – histological coprogram, электроакупунктурная и резонансната диагностика. Histological coprogram. Проучване на мощни микроскопи най-фините части на изпражнения с цел откриване на елементи на паразити. Электроакупунктурная диагностика. Метод на изследване, основан на определянето на проводимост на кожата на човека в биологично активни точки. Според нея отклонение от нормата се съди за наличието на болести.

Bioresonance диагностика

В основата на биорезонансной диагностика е предположението, че живите тъкани и органи генерират специални биополе. Те могат да влязат във взаимодействие (резонират) - електромагнитни или други полета, които се създават диагностическими и лечебни уреди. Благодарение на това взаимодействие, могат да бъдат инсталирани всякакви патология, в това число и признаци на тения в човешкото тяло. Диагностика и лечение на базата на био-resonare се отнасят към алтернативната медицина, и не са официално поддържани направления.

Лечение паразитозов

В края на диагностични изследвания на лекар разработва схема на лечение. То трябва да бъде насочено не само към унищожаване на червеите, но и почистване на организма от токсини. Как тези, които са разпределени в организма на пациента, при жизнената дейност на обезпаразитяване, така и пристигащи от разлагане ги мъртви тел Освен това, трябва да бъде suppleverunt дефицит на витамини и микроелементи който възниква по време на нашествия, е възстановена на имунната система. В състава на комплексно лечение включва различни лечебни дейности.

Антипаразитарная терапия (дегельминтизация). Тя се състои в прием на anthelmintic синтетични лекарства, като албендазол, levamisole, medamine, thiabendazole и други. Дозировка и схема на прием, лекарят назначава въз основа на диагностични данни и индивидуалните особености на болния.

Оперативно лечение. Някои видове и стадий на гельминтозов, например, эхинококкоз мозъка или осложненная форма ascariasis с образуването на абсцеси на черния дроб, изискват хирургическа намеса.

Придерживание определена диета. Предвижда употребата на тези продукти, които отслабват и забавят развитието на паразити. И изключение ястия, създаване на среда, благоприятна за живот червеи.

Спазването на правила за хигиена. Поддържане на лична честота, използването само на отделни елементи, ограничение на контакти със заразените хора и животни.

Укрепване на организма и възстановяване на имунната система. Осигурява прием на витамини, минерали, пробиотици, enterosorbents' и други средства, позволяващи да премахне последиците от вредители.

На всички етапи от лечението са полезни средства от народната медицина под формата на настойки, прахове или смеси от лекарствени растения. Приемат се тиквени семки, вратига, пелин, гъби пачи крак и други фито - и Fung medicinae.

Пет

Заключение

Без правилна диагноза ефективно лечение е невъзможно. Медицина разполага с голям набор от диагностични средства паразитозов. Сред основните изпит кала, за да ви помогне да откриете възрастни червеи или фрагменти, яйца и ларви. Серологические изследвания серум от кръвта, имуносорбентен анализ, радиография, УЛТРАЗВУК, ЯМР и др. Какви точно методи на изследване да се използват във всеки отделен случай се определя от лекар на базата на клиничната картина.